С Т А Т У Т Медіаклубу « Natuse Vincere » (Народжений перемагати)

Загальні положення
1. Медіаклуб  «Natuse Vincere »  надалі «NaVi» є добровільним, молодіжним (з можливою участю осіб різного віку) об’єднанням, створеним на базі Херсонської обласної бібліотеки  для дітей ім. Дніпрової Чайки, розташованої  по вулиці Гімназичній, 21. 
2. Медіаклуб це спільний проект  Херсонського міського управління освіти та Херсонської обласної  бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки,   учнівського самоврядування навчальних закладів міста.
3. Робочими мовами клубу є українська, російська та інші мови, необхідні для розгляду питань.
4. Офіційний девіз клубу:
«Ми зробимо все для того щоб наш блог не дав вам відійти від монітору.»
5. Мета клубу:
Сприяння в застосовуванні новітніх технологій для представлення роботи шкільного парламенту з використанням медіа-повідомлень усіх типів
(друкованого слова, фото та відео зображень).
6.Завдання клубу:
надавати знання щодо того, як:
аналізувати, критично осмислювати і створювати медіатексти;
визначати джерела медіатекстів, їхні соціальні, культурні контексти;
інтерпретувати медіатексти й цінності, що несуть  в собі медіа;
добирати відповідні медіа для створення  і розповсюдження власних медіатекстів
    і залучення зацікавленої в них аудиторії;
уможливити вільний доступ для споживання та виробництва власної медіапродукції.
7. Членами клубу обирається Рада клубу. Рада обирає Президента клубу.
8. Медіаклуб забезпечує:
- збір, обробку та обмін інформацією між членами клубу, поширення інформації про роботу клубу в колективі та поза ним;
-   висвітлює свою діяльність в інформаційних виданнях, зокрема на блозі клубу, на сайтах шкіл;
-   налагоджує зв’язки та співпрацю з іншими зацікавленими добровільними об’єднаннями, фахівцями в тих чи інших напрямках роботи;
-  бере участь у громадських форумах і заходах, де можна представити результати діяльності клубів.
9. Права та обов'язки членів клубу.
Члени клубу мають право:
 Займатися діяльністю  клубу.
 Обговорювати на засіданнях ради клубу питання діяльності клубу.
 Вносити свої пропозиції щодо покращення роботи клубу.
 Носити емблему клубу.
Обов'язки членів клубу.
 Брати активну участь у всіх формах діяльності клубу.
 Дбати про авторитет клубу.
 Виконувати доручення клубу.
 Залучати друзів до роботи в клубі
 Надавати допомогу в організації і проведенні масових форм роботи клубу.
10. Порядок обліку в клубі
Клуб має наступні документи:
- Статут;
- Склад членів клубу;
- План роботи клубу;
- Девіз клубу;
- Матеріали по проведених заходах.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Дякуємо за ваш коментар! Він буде опублікований після схвалення модератором.